גבר גבר


[run@ 25/06/2017 15:34:07 [0.02u,0s

: ... talamir@actcom.net.il