חלודה


[run@ 14/10/2019 10:47:09 [0.02u,0s

: ... talamir@actcom.net.il