חלודה


[run@ 15/10/2018 21:08:35 [0.01u,0.01s

: ... talamir@actcom.net.il