צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  קבלת המוצב
  לאחר שקיבלתי הסבר על תמונת המצב ולאחר היכרות
  ראשונה באופן יסודי עם השטח, חזרתי למחנה פילון על מנת
  לארגן את הכוח. כבר למחרת יצאנו לקבל את המוצב. אתנו
  הבאנו את ארבעת המרגמות 81 מ"מ, מקלע בינוני אחד "בזה"
  ועוד שני מקלעים מ"ג. אלינו הצטרפו כמה לוחמים משרידי
  פלוגה א' ופלוגה ב'. התמקמנו כ-150מטר מדרום לכביש כדי
  שלא נהיה מטרה לאש האויב. המרגמות הוצבו במדרון אחורי,
  קצת מאחורי הקו הגבוה של המוצב. המקלעים הוצבו מעט
  דרומה, כך שחוץ מקשר קווי ואלחוטי היה לי גם קשר עין אתם.
  החיילים שקבלתי כתגבורת הוצבו בין עמדת המרגמות
  למקב"ים.
  כולם החלו בהתחפרות ובהסוואת העמדות בקני הקש
  והקוצים שהיו בסביבה. ההסוואה הייתה כל כך טובה שלעיתים
  אף אני התקשיתי לגלותם.
  המפקד והאחראי על מחלקת המרגמות היה לוינסון ועל
  המקבי"ם פקד אופנהיימר. באותה תקופה, ימי יולי, השהייה
  בשטח הייתה קשה זבובים וברחש הטרידו ביום והיתושים
  בלילה.
  לאחר ימים אחדים במקום הסורים עשו לנו "טובה" ויירו
  עלינו. ואנו ניצלנו את ההזדמנות ובכל פעם שהם פתחו עלינו
  באש, טיווחנו את המרגמות והמקבי"ם לעבר מוצב האויב.
  במהלך שהותנו במוצב "ירדא" קבלתי מדי פעם תגבורת של
  חיילים בעקר מאנשי המשקים בסביבה, איילת-השחר, חולתה
  ויסוד-המעלה. על-אף העובדה שהיינו בכוננות גבוהה , ניצלנו
  כל הזדמנות לאימון נוסף בהפעלת הכלים שברשותנו. כך
  סיימנו את ההתארגנות ואף הספקנו להתאמן קמעה.

  Next Page