צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  יוצאים להתקפה
  ב-9 ליולי 1948 התאסף הכוח המסתער בחלק הדרומי מזרחי
  של קבוץ מחניים. הכוח כלל כשלושים וחמישה מחיילי הגדוד,
  שרידים מפלוגה א' ו- ב', כמה מאנשי היישובים שבסביבה וכן
  מחלקה של כעשרים וחמישה חיילים מחטיבת כרמלי בפיקוד
  קצין. סה"כ מנה הכוח המסתער כשבעים לוחמים.
  עם רדת החשיכה יצא הכוח לדרכו. כבר בתחילה הסתבר
  שישנן בעיות תקשורת. מפקד הפלוגה נשאר במחניים והתיאום
  בין הכוח המסתער לכוח הסיוע דרך מפקד הפלוגה לא היה
  יעיל.
  הסברתי למג"ד שכדי למנוע אי הבנות וליצור תיאום טוב
  יותר בין התנועה לאש, צריך לנהל את העניינים מהשטח.
  בקשתי מהמג"ד לקבל עליי את הפיקוד על הפלוגה כולה.
  המג"ד הסכים מיד. עמדת הקשר של מפקד הפלוגה יצאה
  מהמשחק ונשארה בהאזנה בלבד.
  במהלך המסע, שערך שעות מספר, קבלתי כל הזמן דיווח
  שוטף על התקדמות כוחותינו. כאשר דווחתי שהכוח המסתער
  הגיע למרחק של כמאתיים מטר מהכביש, נתתי לישראל הוראה
  שהכוח, שהיה זקוק למנוחה, ינוח מעט. בקשתי אותו לבדוק
  את נוכחות כל החיילים ומצבם.
  בשולי הכביש מול המוצב עמד אוטובוס שרוף. שאלתי
  בקשר את ישראל אם הוא רואה אותו. ישראל ענה בחיוב.
  הוריתי לו שיפרוש את הכוחות ושיתקדם עד למרחק של 100
  מטר מהכביש.
  עם תחילת ההתקדמות נפתחה עליו אש מקלע מצד מזרח.
  לשאלתו עניתי: "תציב גם אתה מקלע אל מול המקלע היורה
  ותמשיך בהתקדמות על-פי התוכנית".
  הכוח המסתער הגיע למקומו ועצר. אמרתי לישראל שכל
  חייל שיש עמו כידון, שיצמידו לרובהו.

  Next Page