צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  מבוא
  גדוד 11 נולד כגדוד ה' בחטיבת "לבנוני". בסוף פברואר
  1948 פוצלה לבנוני לשתי חטיבות: "כרמלי" ו-"גולני" וכך
  הפך גדוד ה' לגדוד 11 של חטיבת החי"ש "גולני" הוא גדוד
  "אלון".
  במבנה המקורי של ארגון-"ההגנה" היו יחידותיו בנויות על
  בסיס תושבים מקומיים, אשר לחמו בתחום אזור מגוריהם
  והתבססו לוגיסטית על משאביהם העצמיים להגנת יישובם.
  לקראת סוף שנת 1947, במסגרת פקודת המבנה החדש
  הוחלט לאחד את הכוח הלוחם הצעיר, בני ה-18 - 19 ליחידות
  ארציות במסגרת החי"ש (חיל שדה).
  גדוד 11 היה למעשה גדוד החי"ש הראשון אשר הועבר
  ממחוזו המקורי. עובדה שגרמה למפקדים וללוחמים צורך
  להסתגל לקשיים מסוג חדש. אך למעשה ניתן לאמור כי הם היוו
  את היחידה הצבאית הסדירה הראשונה במודל שממנו נולד
  צה"ל.
  כבר בדצמבר 1947 הועברה פלוגה מהגדוד לאזור הגליל
  העליון-מזרחי תחת פיקוד הגדוד השלישי (יפתח) של הפלמ"ח
  ובתחילת מרץ 1948 הועבר הגדוד כולו מחיפה לגליל תחת
  פיקוד חטיבת גולני. אל הגרעין החיפאי הצטרפו עם הזמן
  מגויסם חדשים מכל רחבי הארץ. ובתקופת ההפוגה ראשונה
  עבר הגדוד לחטיבה 9 היא חטיבת עודד.

  מסמך זה הוא עדות מרתקת על פועלו גדוד החי"ש 11, ובעיקר
  של פלוגות א' ומסייעת, מנקודת המבט האישית של מי שהיה
  ממנהיגיו צבי (אנטמן) אמיר .הסיפור כתוב בגוף ראשון ונותן
  הזדמנות לחוות את האירועים באופן הכן ביותר.

  Next Page