צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  פרק שביעי
  קרב אחד בדרום

  מחנה שער- העלייה בחיפה
  שרידי גדוד 11 כונסו במחנה פילון. אט-אט חזר הגדוד
  לשגרה. החלו אימונים בעקר לעולים חדשים שנקלטו בגדוד.
  התחלפו מפקדי החטיבה, אורי יפה, עזב ובמקומו בא יצחק
  פונדק.
  מגדוד 11, שני גדודים שגויסו לאחרונה - גדוד 91 וגדוד 92
  ושלדה של גדוד מצומצם שהיה מורכב בעקרו ממח"ל-גדוד 93,
  הוקמה חטיבה 9.
  ביום בהיר אחד קבלנו הוראה שגדוד 11 עובר להתארגנות
  למחנה שער-העלייה, במבואות הדרומיים של חיפה.
  בלילה ראשון במקום חיילים רבים טענו שלא יכלו לישון
  בגלל הקול של גלי הים שהמיר את רעש הירי.
  ערכתי תכניות אימון לפלוגה המסייעת. וכשרבים ממפקדי
  הגדוד וחייליו שעטו בערב לקפה "אלדורדו" ו-"פיקדילי" שעל
  הכרמל לבילויים ולהתפרקות, חיילי הפלוגה המסייעת עסקו
  באימונים לקראת הבאות.
  מפקד החטיבה החדש הגיע, והביא אתו מספר מפקדים
  שהוצבו בגדוד 91. בתפקידו הקודם פיקד על גדוד של גבעתי
  והשתתף בכמה קרבות קשים נגד הכוחות המצריים, שכידוע
  פלשו מדרום והגיעו עד אשקלון ואשדוד, נעצרו ונבלמו רק
  ב"גשר עד-הלום".
  הייתה לנו תקופת התארגנות קצרה במחנה שער-העלייה
  ולאחריה ניתנה הפקודה לחטיבה לנוע דרומה.

  Next Page