צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  ההחמצה
  לקראתנו הגיע קצין המבצעים של החטיבה - פיני. פיני גער
  בנו על שאננותנו. הוא טען שאנחנו מעכבים את התקדמות
  החטיבה כולה. רק אז נודע לנו שהחטיבה מאחרת בלוח הזמנים
  שלה. התברר שחוץ מכיבוש מוצבי אויב לחטיבה יועדה גם
  המשימה לחסום את דרך הנסיגה של קאוקג'י ללבנון בדרך
  "בורמה".
  עכשיו, כשהמשימה הייתה ברורה, ניסינו להתקדם בתנועה
  מהירה יותר. הזחל"ם שהוביל עד עתה התעכב משום מה
  מאחור. נתתי הוראה למסייעת לפרוץ קדימה. הכביש היה מלא
  בפליטים ערביים מכל הסביבה נשים, ילדים וטף. עמוסי
  חבילות, חלקם במדים של שוטרים ונוטרים מהתקופה
  הבריטית. התקדמנו בתנועה זהירה, תוך צפירות וצעקות. הגענו
  להצטלבות עם הכביש המוביל, לכיוון צפון, אל עבר שני כפרים
  ערביים על הגבול הלבנוני. לידם עברה דרך "בורמה" לכיוון
  לבנון.
  מספר ג'יפים מיחידת הסיור של הגדוד עקפו אותנו ונעו
  צפונה במגמה לחסום את הדרך ללבנון, אך איחרנו את המועד.
  קאוקג'י מפקדתו וחיילים רבים מצבא ההצלה הצליחו להימלט
  ללבנון.

  Next Page