צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  הרבה בזכותנו
  ללוחמי גדוד 11 יש חלק לא קטן בהגנה על הגליל ועל
  מקומות אחרים בארץ, בתקופת מלחמת העצמאות ואף לאחריה.
  אך ללוחמי גדוד 11 עדיין אין ביטוי בהיסטוריה החדשה של
  תקופתנו. עד היום לא קם משורר שיחרוז שירי תהילה. לא קם
  סופר שיביע בכתב את זכות אותם לוחמים ללא חת. עוד לא
  סופרו מעשי הגבורה הרבים של מפקדים וחיילי הגדוד. מחיר
  הדמים ששילם הגדוד, כמו גדודים אחרים, היה גדול וכבד
  מנשוא. כל אחד מנופלים היה עולם ומלואו והשאיר בנו צלקת
  לעד. באחד מאתרי הקרבות, מוצב ירדא, הוקמה מצבה ובה
  חרוטים שמות הנופלים במבצע "ברוש".

  לזכר חיילינו שנפלו במבצע ברוש במערכה על מוצב גבעה
  243 מוקדש השיר הבא:


  243 לא סתם גבעה,
  שולטת, ממרום לסביבה.
  מוצב סורי מחופר ומוגן,
  סביבו תל, קוצים ודוקרן.

  קרב המגע – קשה ונואש,
  כוחנו היה דל ורש,
  התקפות הנגד נהדפו,
  אך כוחותינו הוכרעו.

  יעד שנכבש בארץ-ישראל,
  ומטרתנו לגרשם בעזרת האל.
  למבצע ייקרא "ברוש",
  לכובשו שילמנו בדם וראש.

  האויב נבלם בגופם
  ובכך נגמר סיפורם.
  היום על הגבעה
  יושבת לה מושבה.

  עלטת הלילה ירדה
  וחיילינו בכוננות ב-"ירדא".
  השבילים נטו לתרדמה,
  ציוץ הציפורים כבר לא נשמע.

  שדות ועצים מוריקים,
  בזכות אותם גיבורים,
  שאינם עוד בחיים,
  אותם נזכור כל הימים.

  בחורינו ששים במספרם,
  נעו ממחניים לכבוש יעדם,
  כששוב יצאו חזרו שלושים,
  מחיר יקר לדמים.

  תהילה וכבוד ללוחמים,
  לוחמי גדוד 11 והאחרים,
  אשר בעוז נפשם חרפו,
  למען הדורות הבאים ידעו.

  Next Page