צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  הכנס בשנת היובל
  דברים שאמרתי, בכנס לוחמי חטיבה 9 , שנערך בכפר גלעדי,
  לרגל שנת היובל למדינת ישראל, כרקע לסקירתי על פעולות
  הגדוד במלחמת העצמאות:
  "בשנת 1920 נלחמו טרומפלדור ושבעת חבריו בגליל
  העליון, ובזכותם זכינו לנתח מוגדל ומורחב מאצבע הגליל.
  במעשה גבורתם הם הורישו לנו מורשת גבורה – אגדה,
  שהונצחה בספרות ובשירה ואף מוזיאון ואנדרטה הוקמו לזכרם
  בתל-חי. בבתי-הספר ובתנועות הנוער מעלים על נס ומלמדים
  את מעשי גבורתם. מידי שנה ובמשך השנה יש עליה לרגל
  ומפקדי זיכרון ליד האנדרטה לציון המאורע. גם עיר הוקמה
  בגליל העליון על שם שמונת הנופלים.
  במלחמת העצמאות פלשו כוחות אויב גדולים, מאורגנים
  ומצוידים במיטב הנשק והציוד שהיה אז, וניסו בכל כוחם לנתק
  ולכבוש את הגליל העליון. בקרבות הבלימה נפלו כ-300
  לוחמים מיחידות שונות ומיישובי הגליל, שהשתתפו באומץ,
  במסירות ובהקרבת גבורה במלחמתם נגד הפולשים מצבאות
  ערב. במשך כל מלחמת העצמאות כבש האויב בגליל העליון
  רק יישוב אחד. הגליל העליון לא נותק והועבר בשלמותו
  למדינת ישראל. על כל הנופלים האלה, שמנעו כיבוש יישובים
  ואשר מנעו בגופם מהאויב לנתק את אצבע הגליל, לא נכתבו
  ספרים ולא שירים. אין כמעט עצרות זיכרון ולא מייצג אותם אף
  אריה שואג.
  בין הכוחות שלקחו חלק במשימה ועשו את המלאכה, נמנו
  גם לוחמי גדוד 11."

  Next Page