צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  הכנס בשנת 1990
  בשבת ה-26-במאי 1990, נערך בראש פינה ובמחניים כנס
  שהיה נכס רוחני, בכנס נסקרו מרבית הקרבות של הגדוד והועלו
  על נס כמה ממעללי חיילי הגדוד.
  יזכור
  ה"יזכור" שהוקרא בכנס ההוא בראש-פינה:
  "יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו שחירפו נפשם במאבק
  לשחרור מדינת ישראל. נזכור ונאבל על זיו העלומים של לוחמי
  הגבורה, עטוריי התהילה - חברינו לוחמי גדוד 11 - מתש"ח,
  שנספו במערכות הכבדות, בהגנת דרכי ויישובי הגליל העליון,
  צפת, מלכיה, רמות-נפתלי ונבי-יושע. על כל אלה שחירפו
  נפשם ובגבורה עילאית הלמו את הצבא הסורי מניתוק אצבע
  הגליל.
  נזכור את כל אלה שנפלו במבצעים לשחרור הגליל המערבי,
  העליון ובכל מקום אחר בעת מילוי תפקידם הנאצל. אל נשכח
  את גיבורי הדרור והניצחון, לוחמי גדוד 11. יהא זכרם חתום
  בלבנו לעד.
  וביום זה נזכור גם את חברינו לנשק שנפטרו מימי מלחמת
  העצמאות ועד ימינו.
  מכאן שלוחים לבני משפחותיהם תנחומינו העמוקים
  והשתתפות בכאבם.
  תהיינה נשמותיהן הקדושות צרורות בצרור החיים."

  Next Page