צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  בכנס של דצמבר 2002
  אמרתי בין היתר: "... כשיצאנו לגליל היינו צעירים ויפים
  כשבלורית שער שחור לראשנו, עם מוטיבציה גבוהה ונכונות
  להקרבה. כיום הבלורית נעלמה, במקומה הופיעה בלורית
  אפורה-לבנה ולחלק מאתנו קרחת, הכרס עבתה והתנועה הרבה
  יותר איטית ומסורבלת.
  כן כבר עבר מאז מעל לדור וכולנו כבר סבים שמספרים
  ומראים לנכדינו היכן נלחמנו וכיצד ניצלו חיינו בזכות אלה
  שנפלו לידינו בקרבות השונים.
  לא ניתן לגולל בפרק זמן קצר את כל מבצעי פלוגה א'
  והפלוגה המסייעת – שכולה הוקמה משרידי פלוגה א'.
  ...
  בסיכום, פרק זה ברצוני לציין שלוחמי פלוגה א' של גדוד 11
  היו חיילים אמיצים עם מוטיבציה גבוהה והקרבה מעל ומעבר
  ובודאי לא נפלו מחילים בפלוגות אחרות בפלמ"ח או בצה"ל.

  Next Page