צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  בונים צבא
  הפלוגה התמקמה בקבוץ מחניים. הקיבוץ לא היה ערוך
  לקליטתנו. את הלילה הראשון מחוץ לבית נאלצנו לבלות
  במתבן. לבושים בלבוש מלא עם בגדים ונעליים קפאנו מקור.
  למחרת התחלנו להתארגן. התחלנו מיד בבניית תוכניות
  אימון יש מאין החל מהכנת מערכי שיעור לנושאי הנשק הקל
  ועד לתוכנית אימוני שדאות. מחניים הייתה מלבד בסיס מפקדת
  הפלוגה גם לבית-הספר ובסיס האימונים הגדודי. במחניים
  הוכשרו חיילי הגדוד וכל אותם שנשלחו מאוחר יותר כתגבורת
  לנו ולפלוגות אחרות. במחניים התאמנה גם יחידת המודיעין של
  הגדוד שהיוותה היחידה לתפקידים מיוחדים בפיקודו של
  כוכבא (קוקיי).

  Next Page