צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  תופסים פיקוד
  באותו לילה ערכנו סיור הכרות עם העמדות והקטעים
  השונים בצפת. ולמחרת בבוקר המשכנו את הסיור אל אזור
  המרכז המסחרי. שם במרכז המסחרי נכנסתי לאולם מלאכה,
  בקומה ב', כולו מוצף באור מחלונות גדולים שהיו סביבו.
  סיפרו לי, שלפני ימים מספר חדר כדור, שנורה מבית ערבי
  מבוצר שממול, דרך אשנב הירי, פגע בראשו של אחד מהמגינים
  והרגו.
  מיד הוראתי להחשיך את האולם בוילונות אטומים ולדאוג
  שעמדה זו תישאר בחושך מוחלט. הובהר לי שאותו בית ערבי
  מבוצר מהווה בעצם את המטרד העיקרי כלפי האזור המסחרי
  של צפת, וממנו נוהגים להתקיף תדיר את האזור. כבר בביקורי
  זה גמלה בלבי ההחלטה לפעול נגד האיום מהבית הערבי
  המבוצר הזה בהזדמנות הראשונה.
  עד ל-10 בפברואר רוכזה פלוגת א' בצפת. יוסי ואני השתכנו
  במלון מרכזי. הפלמ"ח שפנה למשימותיו השאיר לנו במלון
  מרכזי חוליית קשר. בבית בוסיל הושארה חוליית מקלע
  בראונינג אפס-שלוש שתפקידה העיקרי, אך לא הבלעדי, היה
  לאבטח את עורק החיים המרכזי - כניסת האוטובוס המשוריין
  לעיר.
  צפת הייתה מחולקת לששה קטעים. כוחות הפלוגה תפסו
  שניים מקטעים אלה, אשר בהיקפם היוו למעשה כמחצית היקף
  העיר היהודית. גזרתנו השתרעה ממלון מרכזי, למצודה,
  לציטדל, בי"ס מקצועי, בית תרבות ע"ש דוב-הוז, בית-החולים,
  בית-סגל, בית-בוסיל ועד בי"ס אליאנס.
  לאורך צפת היהודית נמשך כביש ראשי והיא הייתה למעשה
  מוקפת בצורת פרסה על-ידי בתי ערבים. בפועל איימו הערבים
  על כל שיטחה של צפת היהודית. גם מחורשת מצודה צפת,
  שהיא חורבת מבצר קדום בראש גבעה השולטת על האזור, וגם
  מסביב לדרכים והמבואות לעיר היהודית.

  Next Page