צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  נערכים להגנה
  את אותם הקטעים שנמסרו לנו חילקנו לשלושה קטעי משנה,
  ופרסנו את כוחותינו. בגזרת המצודה והציטדל התמקמה
  מחלקה מתוגברת בפיקודו של מפקד המחלקה ישראל ריבה.
  בגזרת עמדת בי"ס-מקצועי, דוב-הוז, ובית-החולים התפרסה
  מחלקה מתוגברת נוספת בפיקודו של משה ניצן. גזרת עמדת-
  סגל, בית-בוסיל והפטרולים היו בפיקודו של שמוליק
  ברנשטיין.
  בסיורי בעיר נוכחתי לראות שמערך הביצורים לא מספיק
  וחלקם אף ליקויים. לאחר הכרות והתארגנות בעיר התרכזתי
  בתכנון תעלות קשר וביצורים, בעקר בחלק המזרחי של העיר.
  תעלות קשר נחפרו לאורך הגן הציבורי עד לקיר של בית בוסיל.
  ומתחת לגדר האבן עד החצר הפנימית של בית-בוסיל. נחפרה
  תעלה מביה"ח אל בית דוב-הוז ועד לדרך ממול בי"ס מקצועי.
  חלונות נאטמו, שופרו אשנבי הירי, שקי חול נערמו במקומות
  סכנה מול דלתות ועוד.
  בצמוד לעמדות סגל היה מבנה מאורך שבו גם היה אחד
  הדיזל-גנרטורים של צפת. הקיר המזרחי של אותו מבנה פנה
  במאוזן לכביש הכניסה לעיר ושלט גם על הכניסה לעמדה
  המבוצרת האנגלית-ערבית בבית-"שלווה". את בית-הספר
  שלווה הפקיעו מאיתנו הבריטים מכיוון שרק ממנו, לטענתם,
  יוכלו להגן על חיי תושבי הרובע היהודי ודרכי הגישה עליו.
  הבנתי שפתיחה של אשנב בקיר תיתן לנו יכולת שליטה. לכן
  הוראתי לצמד החבלנים שלנו עמיר גליל (זיגי) וגדעון הררי,
  לבצע את פתיחת האשנב. גדעון הררי שהיה פזיז הפעיל כמות
  חומר נפץ בלתי מתאים במקום לא נכון וללא תאום עם זיגי.
  כתוצאה מהפיצוץ קרס הגג. למזלנו, איש לא נפגע, גם הגנרטור
  שרד, אך לצערנו לא הצלחנו לפרוץ אשנב בקיר. כך אבדנו
  עמדת שליטה חשובה.

  Next Page