צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  הצעת הפינוי
  המצב בעיר צפת הלך והחמיר, הירי משני הצדדים גבר,
  במיוחד לאחר פיצוץ מכונית התופת ברח' בן-יהודה בירושלים
  ולאחר הריגתו של עבדול קאדר אל-חוסיני.
  אל מול כ-12,000 תושבים ערבים, בניהם כמה מאות לוחמים
  עיראקים וחיילים מצבא ההצלה של קאוקג'י. בצפת היהודית
  היו אז רק כאלף ומאתיים תושבים. רובם זקנים, מבוגרים, נשים
  וילדים. ורק כוח לוחם של כחמישים לוחמים צעירים מתושבי
  צפת ו-130 הלוחמים של פלוגתנו.
  האזור היהודי היה, למעשה, מוקף בצורת פרסה ע"י צפת
  הערבית ובמרכזה תל מיוער השולט על כל העיר. מכאן
  שמבחינה טקטית הערבים שלטו על החלק היהודי של צפת ועל
  המבואות לעיר היהודית. בערים המעורבות נהגו הבריטים
  לעשות הערכת מצב ולהציע לאוכלוסייה החלשה יותר לנטוש
  את הישוב.
  הבריטים שידעו על מצבנו הקשה והעריכו כי סיכויינו לשרוד
  אפסיים, הציעו לנו מספר פעמים לפנות את הנשים והילדים
  מהעיר. אך אנחנו סירבנו "בנימוס", כי ידענו שבשלב הבא הם
  ידרשו לפנות גם את הלוחמים.

  Next Page