צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  הפלמ"ח חוזר
  באחד הלילות נודע לי שמחפשים אותי. שמצאוני עם אחת
  מכיתות הסיור בעיר אמרו לי מישהו מחכה לי בבית-בוסיל
  ושעליי לגשת לשם בדחיפות. כשהגעתי פגשתי שם את משה
  קלמן סגן מפקד הגדוד השלישי של הפלמ"ח. "תשמע" אמר
  קלמן "חדרנו לעיר והבאנו אתנו 'דוידקה' עומדים לרשותך שני
  פגזים לאן אתה רוצה שנירה אותם?" אמרתי לו שכדאי שנירה
  לכיוון השכונה במורדות המזרחיים של צפת שכונת חרט-אל-
  כראט.
  ה- 'דוידקה' הוצבה אנו נדרשנו לסגת לאחור. פגז ראשון
  יצא הרעש הפיצוץ היה אדיר, מיד הוכן פגז שני שנורה אף הוא
  באותו הכיוון, קמה בהלה גדולה בעיר, זגוגיות רבות נשברו
  אפילו בבית-בוסיל, תושבי העיר שלא ידעו מה פשר הירי הנורא
  הזה הוכו בהלם. אווירת ההלם המוחלט שררה ברחבי העיר
  הערבית והיהודית כאחת עד אור הבוקר.

  Next Page