צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  פרק שלישי
  כיבוש צפת

  הבריטים נוטשים
  ב-14 באפריל 1948, בשעה חמש דקות לשלוש, הודיעו לנו
  ע"י רץ שהאנגלים נוטשים את צפת. הבנו את המשמעות
  והתחלנו לפעול בהתאם. מיד ארגנתי שתי כיתות מוגברות
  שיצאו מבית-בוסיל במגמה לכבוש את שני היעדים הקרובים
  בית המושל ובית-שלוה.
  בשעה שלוש בדיוק ניתנה הפקודה לשתי הכיתות לצאת
  לכיבוש. גם הערבים יצאו על מנת לכבוש את אותם יעדים. בית
  המושל נכבש וקבוצת ערבים שהתקדמה בין הזיתים על מנת
  לכובשו נסוגה לאחר קרב אש ורימונים קצר. מיד החילונו
  בפעולות ביצור וכוח של שתי כיתות הופקד להחזקתו.
  לא כך היה המצב בכיבוש בית-שלוה. הבניין שהיה מבוצר
  היטב, כשעל גגו הוקמו עמדות שקים, כבר היה תפוס על ידי
  כוחות עיראקיים וכוחות מצבא ההצלה. הסתבר שהבניין נמסר
  לאויב מראש על ידי הבריטים. הכיתה שנעה לכיוון הבניין
  נתקלה באש תופת ממקלעים ונשק קל אחר. הכיתה נסוגה,
  מלבד לשרגא סליג שהיה כבר קרוב מדי לבניין וכבר לא יכול
  היה לסגת מבלי להתגלות. שרגא נשכב מאחורי תל קטן עד
  חשכה ורק אז הצליח לסגת בשלום.

  Next Page