צבי (אנטמן) אמיר / לוחמים אחד-אחד
כל הזכויות שמורות למחבר
ראשי
 • מבוא

 • הולדתה של פלוגה
 • עוזבים את הבית
 • בונים צבא
 • כל העם צבא
 • אימונים על באמת
 • שלח לחמך

 • ההגנה על צפת
 • בדרך לאילת השחר
 • מקבלים אחריות
 • תופסים פיקוד
 • נערכים להגנה
 • שגרת מגננה
 • עין תחת עין
 • ניסוי פיגוע
 • הצעת הפינוי
 • פגישת פסגה
 • עולם כמנהגו
 • האיום מוסר
 • הפלמ"ח חוזר

 • כיבוש צפת
 • הבריטים נוטשים
 • שיפור האחיזה
 • הפלמ"ח נוטל אחריות
 • בלבבנו תמיד

 • מלכיה
 • מקימים מחלקת מרגמות
 • עולים למלכיה
 • עוד שבת
 • שבת שחורה
 • תום הקרב
 • הנסיגה
 • ברמות נפתלי
 • התקרית של "כרמלי"
 • קצת היסטוריה
 • בעד מולדתם
 • המדורה שלא הודלקה

 • מוצב ירדא
 • בונים את המסייעת
 • גבעה 243
 • קבלת המוצב

 • מבצע ברוש
 • תוכניות לפעולה
 • יוצאים להתקפה
 • כובשים את ההר
 • האמת המרה
 • הסורים בתנופת לחימה
 • התקפה אווירית
 • כשלון בקרב - אך לא במערכה
 • בראיה היסטורית

 • קרב אחד בדרום
 • מחנה שער- העלייה בחיפה
 • משלטי "עיראק-סואידן"
 • משימה חטיבתית

 • מבצע "חירם"
 • שבים לגליל
 • פתיחת ציר
 • בתנועה קדימה
 • ההחמצה
 • בידינו

 • מצוות ההגדה
 • סוף האגדה
 • הרבה בזכותנו
 • הכנס בשנת היובל
 • הכנס בשנת 1990 - יזכור
 • בכנס של דצמבר 2002
 • ומקום קבורתם לא נודע

 • לגבורה בגבורות
 • בן שמונים...

 • -
  הפלמ"ח נוטל אחריות
  עם כניסתו של הפלמ"ח בחזרה לעיר, הועבר הפיקוד ממני
  חזרה לאלעד פלד. הוקמו ועדות שונות והעיר הוכרזה במצב
  חירום. אותנו לוחמי גדוד 11 לא שיתפו באף אחת מהוועדות.
  לא התייעצו אתנו גם באותם נושאים אשר נוהלו עד לאותו הזמן
  על ידנו. לדוגמא אחת הועדות שהוקמו הייתה ועדת ביצורים.
  בלי ידיעתי הועדה הזו באה לסקור את הביצורים בבית המושל
  שנכבש לפני כן על ידינו.
  עם כניסתם לבנין פתחו הערבים באש לעבר בית המושל.
  קליע אחד עבר בחריץ שנותר בחלק העליון של החלון המבוצר,
  עבר דרך דלת מעץ ופגע פגיעה קשה בראשו של יונה תרשיש.
  מיד הבאנו אלונקה. מסע החילוץ שכלל הוצאתו של יונה דרך
  החלון אל גשר העץ ומשם בתעלה לבית-בוסיל לא היה
  מהדברים הקלים. יונה הועבר לבית החולים בעיר וחייו ניצלו
  בנס. עם יונה, בחור מסור ונאמן, היו לנו קשרים טובים משך
  שהותנו בצפת וגם לאחר מכן.
  מאחר ומצאתי את עצמי ללא תפקיד ביצועי בצפת בקשתי
  ממפקד הגדוד, וכמוסכם יצאתי לקורס קציני מרגמות 81 מ"מ.
  בינתיים שני ניסיונות של הפלמ"ח בשיתוף לוחמי צפת
  לכיבוש גבעת המצודה נכשלו. כוח הפלמ"ח שהחליף את
  חיילינו בעמדת בי"ס מקצועי ברח ונטש את בי"ס לאחר
  שהערבים גלגלו לעברם חביות נפץ מהגבעה.
  זיגי החבלן שלנו חדר לבנין ומיקש אותו במוקש חשמלי.
  חוט ההפעלה נמשך בסתר עד לעמדת דוב-הוז. כשהערבים
  הסתערו לעבר הבניין הפעילו חיילינו את המוקש. הבניין קרס
  ולאחר מכן נספרו במקום שש עשרה גוויות של ערבים.
  זיגי היה זה שהצליח לבסוף, במשימה שחבלני הפלמ"ח
  נכשלו, להניח מטענים ליד קיר המשטרה העירונית. הוא זה
  אשר הפעילם ובכך פרץ את הפרצה בקיר הבניין שאפשרה את
  חדירת כוחותינו לבניין וכיבושו.
  אימת פגזי הדוידקה, בשילוב עם הגשם יצרו אווירה אותם
  דימו הערבים להפצצות אטומיות. הפחדות הכמרים ביחד עם
  פגיעות מורליות נוספות גרמו ללוחמים הערבים, על כל נשקם
  וציודם הרב, לברוח. חלפה כיממה עד שהבנו שהעיר ננטשה.
  העיר צפת כולה נכבשה. אחרי הכיבוש הביא הפלמ"ח
  מכוניות משא רבות ורוקן את העיר מכל הבא ליד. אנו לוחמי
  גדוד 11 נשארנו בצפת. הוספנו לערוך סיורים רבים מידי יום
  בסביבה ומחוץ לעיר, ביניהם גם סיורים אלימים ופיצוצים,
  בכדי לוודא שהערבים לא יחדרו.

  Next Page