* בן השבט- אבשלום

מדריכי "ירקייה" מתכבד להזמינכם לסיור חדש ומרתק באתרים מיוחדים בחדרה הנוסטלגית: סיפור השבט שהקים את חדרה וסיפורו של בן השבט אבשלום פיינברג בסיור מומחז אל חדרה שטרם הכרתם...

עריכה: יוכי משל (2/11/2007)




זהו סיפור על השבט
של משפחת מייסדים מיושבת

שגרה בחדרה, ברחוב הגיבורים
בבית רחב ידיים מלא בחברים

בראשם . הצעיר הדינאמי
שאמו לבית בלקינד . היא פאני

אביו . לוליק אימת השודדים
ראש וראשון נחשון המתנחלים

דודתו .אולגה חנקין המיילדת
אשת יהושע גואל קרקעות המולדת

אחותו-שושנה נישאה ליזם נאור
שהתקין בפרדסים משאבת קיטור

גיסתו וגיסו יסדו את ארגון "השומר"
ומהתנ"ך שלו נלקח "נצח ישראל לא ישקר"

כולם בני משפחה רבת זרועות
רווית אהבת ישראל וברוכת כישרונות

זהו סיפור על בן השבט פיינברג אבשלום
בן חדרה, משורר ולוחם . איש חלום

















visit : 4620 times